Ο πλαστικός χειρουργός Dr Δημήτρης Κεραστάρης μιλά για την ωτοπλαστική στο περιοδικό ΑΡΜΟΝΙΑ.