Λιποδιάλυση με υπερήχους

Μάθε για την λιποδιάλυση με υπερήχους. Όλα τα μόρια στη φύση, και φυσικά στο σώμα μας, έχουν μία ιδιοσυχνότητα με την οποία κάνουν ταλαντώσεις.

Η ισχύς εν τη ενώσει

Ο συνδυασμός διαφορετικών τεχνικών δίνει το καλύτερο αποτέλεσμα για την ανανέωση και τη λάμψη του προσώπου.