Πλαστικός Χειρουργός Dr Κεραστάρης
google-reviews
4,9 / 5

Δευτέρα -Παρασκευή 12:00-20:00

Dr. Δημήτρης Κεραστάρης
Ο προσωπικός σας πλαστικός χειρουργός

ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Dr.ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΕΡΑΣΤΑΡΗΣ

BLOG

Dr. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΕΡΑΣΤΑΡΗΣ

Λιποαναρρόφηση Προγούλι Κόστος
4,9 /5

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ
GOOGLE REVIEWS