Πλαστικός Χειρουργός Dr Κεραστάρης
google-reviews
4.9 / 5

Δευτέρα -Παρασκευή 12:00-20:00

Dr. Δημήτρης Κεραστάρης
Ο προσωπικός σας πλαστικός χειρουργός

ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Dr.ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΕΡΑΣΤΑΡΗΣ

Αυξητική Στήθους

Η αυξητική στήθους με χρήση ενθεμάτων σιλικόνης ξεκίνησε τη δεκαετία του ’60. Από τότε μέχρι σήμερα πολλές κυρίες έχουν προχωρήσει στην επέμβαση αυξητικής στήθους για να αποκτήσουν πιο πλούσιο μπούστο. Η αυξητική στήθους είναι η δεύτερη πιο συχνή αισθητική επέμβαση παγκοσμίως μετά  τη λιποαναρρόφηση

Οι πιο συχνοί λόγοι για να προχωρήσει μια γυναίκα σε αυξητική στήθους

Οι πιο συχνοί λόγοι για να προχωρήσει μία γυναίκα σε αυτή την επέμβαση είναι η ατροφία των μαστών που οφείλεται σε γονιδιακά αίτια, η μείωση του όγκου των μαστών λόγω εγκυμοσύνης ή μεγάλης απώλειας βάρους, η ανισομαστία κ.α.

Μέθοδος για αυξητική στήθους

Η πιο διαδεδομένη μέθοδος για αυξητική στήθους είναι η τοποθέτηση ενθεμάτων σιλικόνης. Τα τελευταία χρόνια έχει χρησιμοποιηθεί και το λίπος για την αύξηση του όγκου των μαστών, τεχνική που δεν ενδείκνυται για τους περισσότερους ασθενείς. Πολύ συχνά μαζί με την αυξητική γίνεται και ανόρθωση στήθους στην ίδια επέμβαση.

Ποια τα είδη των ενθεμάτων στην αυξητική στήθους ;

Στην αυξητική στήθους τα ενθέματα που χρησιμοποιούνται χωρίζονται σε αυτά που περιέχουν σιλικόνη και αυτά που περιέχουν φυσιολογικό ορό. Και τα δύο είναι εξίσου ασφαλή. Επιπλέον χωρίζονται σε στρογγυλά και σε ανατομικά.

Πού τοποθετούνται τα ενθέματα στην αυξητική στήθους ;

Υπάρχουν τέσσερις επιλογές για την τοποθέτηση των ενθεμάτων.

 • Πάνω από τους μύες
 • Κάτω από τους μύες
 • Dual plane: το μισό πάνω και το μισό κάτω
 • Subfascial: κάτω από την περιτονία του θωρακικού μυός

 

Οι νεότερες τεχνικές για αυξητική στήθους

Οι δύο τελευταίες αποτελούν τις νεότερες τεχνικές αυξητικής στήθους με περισσότερα πλεονεκτήματα από τις προηγούμενες. Σε κάθε περίπτωση ο πλαστικός χειρουργός πρέπει αν είναι πλήρως εξοικειωμένος με τις τεχνικές για να αποφασίσει ποια τεχνική πρέπει να εφαρμόσει.
Σημαντικός παράγοντας είναι και τα χαρακτηριστικά του μαστού όπως το πάχος, η βάση του κλπ , τα οποία λαμβάνονται υπόψιν για να επιλεγεί τελικά το είδος του ενθέματος και το επίπεδο τοποθέτησης.

Ποια η διαφορά μεταξύ ανατομικών και στρογγυλών ενθεμάτων στην αυξητική στήθους ;

Τα ενθέματα σιλικόνης χωρίζονται σε ανατομικά και στρογγυλά. Τα στρογγυλά διακρίνονται σε μικρού, μεσαίου και μεγάλου βαθμού προβολής. Τα ανατομικά ενθέματα εκτός από αυτή τη διάκριση, χωρίζονται και με βάση το διαφορετικό ύψος, που μπορεί να είναι μικρότερο, ίδιο ή μεγαλύτερο από το πλάτος τους.
Τα ανατομικά ενθέματα απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή κατά την τοποθέτησή τους γιατί η ‘’τσέπη’’ που γίνεται από τον χειρουργό είναι στενότερη για να αποφευκτεί ενδεχόμενη στροφή τους. Στα πλεονεκτήματά των νεότερων ενθεμάτων (στρογγυλών και ανατομικών) συγκαταλέγονται η τεχνολογική κατασκευή τους και η πυκνότητα της σιλικόνης.

Πώς επιλέγουμε το μέγεθος των ενθεμάτων για την αυξητική στήθους;

Αρχικά το μέγεθος των ενθεμάτων εξαρτάται από την ίδια την ασθενή και τη δική της επιθυμία. Παράλληλα σημαντικό ρόλο παίζει και ο σωματότυπος της δηλαδή το ήδη υπάρχον στήθος, ο θώρακάς της κα. Αυτά είναι σημεία που τίθενται υπό συζήτηση κατά την πρώτη επίσκεψη ώστε να ληφθεί η σωστή απόφαση από την ασθενή.

Ποια τα πλεονεκτήματα της τεχνικής subfascial στην αυξητική στήθους ;

Σε αυτή την τεχνική τα ενθέματα τοποθετούνται κάτω από τη περιτονία του θωρακικού μυός. Το αποτέλεσμα που προκύπτει είναι απόλυτα φυσικό. Κατά τη διάρκεια του χειρουργείου ο πλαστικός χειρουργός δεν επεμβαίνει στην ανατομία του μαζικού αδένα όταν δημιουργεί την “τσέπη” και η διαδικασία είναι ατραυματική.

Συνδυασμός πλεονεκτημάτων

Πρόκειται για μια τεχνική που συνδυάζει τα πλεονεκτήματα των παλαιότερων τεχνικών χωρίς κανένα από τα μειονεκτήματα τους. Το αποτέλεσμα είναι πολύ φυσικό και σχεδόν δε φαίνεται ότι έχει γίνει κάποια επέμβαση. Έτσι:

 • Ο πόνος ελαχιστοποιείται
 • Η ανάρρωση είναι άμεση
 • Το σχήμα του μαστού είναι πιο φυσικό αφού η περιτονία καλύπτει το ένθεμα
 • Επειδή το ένθεμα δεν έρχεται σε επαφή με το μαστό, ελαττώνεται η πιθανότητα σχηματισμού ρικνωτικής κάψας

Σε ποιο σημείο θα γίνει η τομή στην αυξητική στήθους ;

Η τομή μπορεί να γίνει στη θηλαία άλω, στη μασχάλη ή στην υπομάστιο. Αν θέλουμε η τομή να φαίνεται ελάχιστα, τότε γίνεται στην υπομάστιο, περιοχή που μας δίνει τη δυνατότητα να μην κόψουμε το μαζικό αδένα. Η ουλή που γίνεται τελικά είναι περίπου 4 εκατοστά και μετά από μερικούς μήνες είναι ελάχιστα ορατή.

Πόσο ασφαλή είναι τα ενθέματα σιλικόνης στην αυξητική στήθους ;

Τα ενθέματα σιλικόνης είναι απόλυτα ασφαλή και εξαιρετικά ανθεκτικά. Δεν προκαλούν αλλεργίες, και σε καμία περίπτωση δε σχετίζονται με την εμφάνιση καρκίνου του μαστού. Τονίζουμε ότι δεν επηρεάζουν τους γαλακτοφόρους αδένες και δεν αλλοιώνουν τη σύσταση του γάλακτος στην περίπτωση που μια γυναίκα θελήσει να θηλάσει.

Υπάρχει πιθανότητα να χρειαστεί να αλλαχθούν τα ενθέματα μετά από την επέμβαση στην αυξητική στήθους ;

Τα ενθέματα δεν χρειάζεται να αλλάξουν. Οι εταιρείες παραγωγής τους δίνουν εγγύηση εφόρου ζωής. Δύο είναι οι λόγοι που θα άλλαζε μια κυρία τα ενθέματα. Είτε γιατί λόγω επιλογής της θα ήθελε να αλλάξει το μέγεθος του στήθους της, είτε γιατί με την πάροδο των ετών και ενδεχομένως κάποιας εγκυμοσύνης αλλάξει το μέγεθος και το σχήμα του στήθους. Επίσης στην εξαιρετικά σπάνια περίπτωση δημιουργίας κάψας ή ρήξης του ενθέματος.

Υπάρχει περιορισμός στην ηλικία της γυναίκας που θα κάνει αυξητική στήθους ;

Δεν υπάρχει τέτοιου είδους περιορισμός. Η αυξητική στήθους μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε ηλικία μετά τα 18 χρόνια.

Πως θα είναι σίγουρη η ασθενής ότι έχει αποφασίσει σωστά για το μέγεθος του ενθέματος στην αυξητική μαστού;

Κύριο μέλημά μας εκτός από την επιτυχή έκβαση της επέμβασης είναι και το αποτέλεσμα της αυξητικής να είναι αυτό που η ασθενής προσδοκούσε. Για να είμαστε σίγουροι ότι θα κάνει τη σωστή επιλογή μεγέθους, από την πρώτη επίσκεψη, γίνεται μία διεξοδική συζήτηση και δοκιμάζουμε διάφορα μεγέθη ενθεμάτων κάτω από το σουτιέν για να έχει η ασθενής μία πρώτη εικόνα.

Όταν η ασθενής ζητήσει κάτι πολύ μεγάλο τότε πρέπει να δούμε αν μπορεί να γίνει αυτή η αυξητική στήθους με βάση και το πλάτος των μαστών. Στόχος μας είναι ένα φυσικό και καλαίσθητο αποτέλεσμα. Επόμενο βήμα είναι να επιλέξουμε το είδος των ενθεμάτων, στρογγυλά ή ανατομικά; Την απάντηση θα μας δώσει το σχήμα που θέλουμε να έχει η καμπύλη του άνω πόλου και το πόσο σφιχτό είναι το δέρμα.

Όταν η επιλογή είναι τα ανατομικά ενθέματα εξετάζουμε επίσης τα σωματομετρικά κριτήρια. Όλη αυτή η διαδικασία βοηθά τη γυναίκα να λάβει τη σωστή απόφαση ώστε μετά την επέμβαση να νιώσει ανανεωμένη και απόλυτα ικανοποιημένη με το αποτέλεσμα.

Πως μπορεί η απώλεια βάρους να επηρεάσει το αποτέλεσμα στην αυξητική στήθους ;

Στην περίπτωση μικρής απώλειας βάρους δεν επηρεάζεται το αποτέλεσμα της επέμβασης. Όταν όμως η απώλεια βάρους είναι μεγάλη τα πράγματα αλλάζουν. Γι αυτό και αν στις αποφάσεις που έχετε λάβει υπάρχει το ενδεχόμενο αυτό, καλό είναι να έχετε φτάσει στο στόχο σας πριν γίνει η επέμβαση.

Πόσο θα πονάει η ασθενής μετά την αυξητική στήθους;

Όπως σε όλες τις επεμβάσεις έτσι και στην αυξητική στήθους τις πρώτες μέρες μετά το χειρουργεί η γυναίκα ενδέχεται να πονάει. Ο πόνος αυτός μπορεί να αντιμετωπιστεί με απλά παυσίπονα. Όταν γυναίκες με μικρό στήθος κάνουν αυτή την επέμβαση πολλές φορές νιώθουν ένα αίσθημα βάρους τις πρώτες εβδομάδες το όποιο όμως είναι ήπιο.

Πόσες μέρες θα χρειαστεί να μείνει η γυναίκα στην κλινική;

Στις περισσότερες περιπτώσεις η ασθενής μένει στη κλινική για ένα βράδυ. Δεν απαιτείται μεγαλύτερος χρόνος παραμονής και ουσιαστικά η παρακολούθηση είναι απαραίτητη τις πρώτες μετεγχειρητικές ώρες.

Πρώτες εβδομάδες μετά την επέμβαση

Το στήθος θα είναι πιο ευαίσθητο για 2-4 εβδομάδες μετά την επέμβαση. Καλό είναι να αποφεύγεται η σεξουαλική επαφή αυτή την περίοδο. Η γυναίκα μπορεί να επιστρέψει στην εργασία της μετά από λίγες ημέρες. Αν η δουλειά απαιτεί φυσική άσκηση προτείνεται ακόμη μία εβδομάδα ανάρρωσης. Οι ουλές αρχικά είναι λίγο κόκκινες αλλά σταδιακά η όψη τους βελτιώνεται και όσο περνά ο καιρός γίνονται δυσδιάκριτες.

Υπάρχουν επιπλοκές στην αυξητική στήθους ;

Το ποσοστό εμφάνισης επιπλοκών είναι πολύ μικρό. Πιθανές επιπλοκές από την επέμβαση μπορεί να είναι:

 • Μια ήπια φλεγμονή στη ουλή
 • Μικρή δυσμορφία της μετεγχειρητικής ουλής
 • Παροδικές διαταραχές της αισθητικότητας
 • Δημιουργία κάψας γύρω από το ένθεμα

Η αυξητική στήθους είναι γενικά μία ασφαλής επέμβαση

αυξητικη στηθους τιμες

αυξητικη στηθους τιμες, μια από τις πιο συχνές αναζητήσεις του κόσμου που επιθυμεί να πραγματοποιήσει μια επέμβαση πλαστικής στήθους. Οι τιμές μιας πλαστική στήθους διαφοροποιούνται με βάση  το είδος της διαδικασίας, το είδος της επέμβασης (αυξητική, ανόρθωση, συνδυασμός αυξητικής και ανόρθωσης κλπ), το κόστος των υλικών (σε περίπτωση που χρειαστούν), το είδος της εφαρμοζόμενης αναισθησίας (τοπική ή γενική ανάλογα την τεχνική που θα επιλεχθεί), το κόστος του χειρουργείου, και τέλος, το κόστος της κλινικής.

Συνοψίζοντας

Η αυξητική στήθους είναι μια επέμβαση απόλυτα ασφαλής και τα αποτελέσματα της είναι μακροχρόνια. Εκτός από την εξωτερική εμφάνιση της γυναίκας βελτιώνει και την ψυχολογία της. Με τις σύγχρονες τεχνικές που εφαρμόζονται το αποτέλεσμα είναι απόλυτα φυσικό, και το στήθος γίνεται πιο νεανικό και σφριγηλό.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

αυξητική στήθους
4.9 /5

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ
GOOGLE REVIEWS

Πλαστικός Χειρουργός Δημήτρης Κεραστάρης - Kallisti Medical IconΠλαστικός Χειρουργός Δημήτρης Κεραστάρης – Kallisti Medical

Χατζηγιάννη Μέξη 2, Αθήνα

4.9 53 reviews

 • Avatar eleni varipati ★★★★★ 2 years ago
  Έμεινα απόλυτα ικανοποιημένη απο τις θεραπείες που εκανα. Το αποτέλεσμα ήταν άρτιο και o Dr Κερασταρης είναι πολυ φιλικός και πάρα πολυ προσεκτικός στη δουλειά του.
  Ένας σωστος επαγγελματίας που εμπνεει εμπιστοσύνη στον πελάτη. Εξαιρετικό
  … More και πολύ ευγενικο και το προσωπικο του Kallisti Medical. Το προτείνω ανεπιφύλακτα

Πλαστικός Χειρουργός Δημήτρης Κεραστάρης - Kallisti Medical IconΠλαστικός Χειρουργός Δημήτρης Κεραστάρης – Kallisti Medical

Χατζηγιάννη Μέξη 2, Αθήνα

4.9 53 reviews

 • Avatar Rosalia ★★★★★ πριν από 4 μήνες
  Εξαιρετικος γιατρος
  Αρτια οργανωση το ιατρειο
  Εμπιστοσυνη,ασφαλεια και απολυτη συνεπεια
  (σε πανω απο μια επεμβασεις )

Πλαστικός Χειρουργός Δημήτρης Κεραστάρης - Kallisti Medical IconΠλαστικός Χειρουργός Δημήτρης Κεραστάρης – Kallisti Medical

Χατζηγιάννη Μέξη 2, Αθήνα

4.9 53 reviews

 • Avatar Valentina Bafa ★★★★★ πριν από 10 μήνες
  Συγχρονο και πολυ καθαρο ιατρειο, οι ανθρωποι…εκπληκτικοι!! Ο κ. Κερασταρης καταρτισμενος, ευγενεστατος και επεξηγηματικος αλλα πανω απ'ολα ειναι διπλα σου σαν Ανθρωπος!! Τα κοριτσια ειναι ενα και ενα!! Ευγενεστατες, γλυκητατες και … More χαμογελαστες!! Η Αναστασια διαθεσιμη παντα να σου λυσει καθε απορια και να προτεινει τη καταλληλη θεραπεια για το θεμα σου!! Ειστε ωραιο team παιδια μπραβο σας! 🤗