Πλαστικός Χειρουργός Dr Κεραστάρης
google-reviews
4,9 / 5

Δευτέρα -Παρασκευή 12:00-20:00

Αυξητική Στήθους και Παρενέργειες

Αυξητική Στήθους και Παρενέργειες: Τι πρέπει να ξέρετε &Τι να προσέξετε;

 Πολλές γυναίκες κάνουν έρευνα σχετικά με τις παρενέργειες της αυξητικής στήθους, πριν προχωρήσουν στην επέμβαση. Άλλωστε, όπως κάθε επέμβαση, έτσι και η συγκεκριμένη είναι πιθανό να παρουσιάσει ορισμένες παρενέργειες και επιπλοκές.

Ωστόσο, η αυξητική στήθους είναι γενικά μια ασφαλής επέμβαση. Σε κάθε περίπτωση, η ασθενής πρέπει να λάβει υπόψη της τον βασικότερο, ίσως, παράγοντα που οδηγεί στην ομαλή έκβαση της επέμβασης. Αυτός δεν είναι άλλος από την επιλογή του κατάλληλου πλαστικού χειρουργού.

Όπως ισχύει σε όλες τις επεμβάσεις, έτσι και στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι απαραίτητο η ασθενής να επιλέξει έναν πλαστικό χειρουργό με πολυετή εμπειρία, πλήρη κατάρτιση, εξειδίκευση και πάρα πολλές επεμβάσεις στο ενεργητικό του. Η σωστή επιλογή πλαστικού χειρουργού για αυξητική στήθους μειώνει σε τεράστιο βαθμό τις πιθανότητες για επιπλοκές και παρενέργειες.

 

Αυξητική Στήθους και Παρενέργειες: Τι είναι η Αυξητική Στήθους;

Η αυξητική στήθους αποτελεί την αισθητική επέμβαση που επιλέγουν οι γυναίκες προκειμένου να αποκτήσουν πλούσιο μπούστο. Μετά τη λιποαναρρόφηση, πρόκειται για τη δεύτερη συχνότερη αισθητική επέμβαση σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ήδη από τη δεκαετία του ‘60, η συγκεκριμένη επέμβαση άρχισε να εφαρμόζεται, ενώ όλο και περισσότερες γυναίκες εμπιστεύονται τη μέθοδο αυτή για να αποκτήσουν το στήθος που επιθυμούν. Η συγκεκριμένη αισθητική επέμβαση είναι δυνατό να εφαρμοστεί σε οποιαδήποτε ηλικία, εφόσον η γυναίκα είναι άνω των 18 ετών.

 

Αυξητική Στήθους και Παρενέργειες: Πονάει η επέμβαση;

Φυσικά, όπως ισχύει και για όλες τις επεμβάσεις, έτσι και η αυξητική στήθους επιφέρει κάποιο πόνο στη γυναίκα. Ο πόνος αυτός εμφανίζεται τις πρώτες μέρες μετά το χειρουργείο και είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί με απλά παυσίπονα.

Στις γυναίκες με μικρό στήθος που προχωρούν στη συγκεκριμένη επέμβαση, συχνά δημιουργείται ένα αίσθημα βάρους για τις πρώτες εβδομάδες. Ωστόσο, ακόμα κι αυτό είναι ήπιο.

 

Αυξητική Στήθους και Παρενέργειες

 

Αυξητική Στήθους και Παρενέργειες: Ποιες είναι οι πιθανές παρενέργειες;

Σύμφωνα με τον πλαστικό χειρουργό Δρ. Δημήτρη Κεραστάρη, υπάρχουν ορισμένες παρενέργειες στην αυξητική στήθους. Ωστόσο, το ποσοστό των γυναικών που παρουσιάζει επιπλοκές είναι πολύ μικρό.

Γενικά, οι πιθανές επιπλοκές της αυξητικής στήθους είναι οι εξής:

 • Μια ήπια φλεγμονή στη ουλή
 • Μικρή δυσμορφία της μετεγχειρητικής ουλής
 • Παροδικές διαταραχές της αισθητικότητας
 • Δημιουργία κάψας γύρω από το ένθεμα
 • Σκλήρυνση των ενθεμάτων σιλικόνης
 • Ρήξη ενθέματος σιλικόνης
 • Κακής Ποιότητος Ουλές
 • Χαλάρωση του δέρματος ή πτώση
 • Πτυχώσεις στο δέρμα

Ωστόσο, όταν η ασθενής έχει επιλέξει τον καταλληλότερο πλαστικό χειρουργό, είναι φυσικό να μειώνονται οι πιθανότητες για εμφάνιση οποιασδήποτε παρενέργειας και επιπλοκής.

Πιο αναλυτικά, μερικές από τις παρενέργειες της αυξητικής στήθους είναι οι ακόλουθες:

 

1. Σκλήρυνση των Ενθεμάτων Σιλικόνης ή/και Δημιουργία «Κάψας»

Όταν το σώμα σχηματίζει γύρω από το ένθεμα σιλικόνης ένα στρώμα ουλώδους ιστού, τότε δημιουργείται “κάψα”. Αυτό το στρώμα ουλώδους ιστού δεν είναι από μόνο του επικίνδυνο. Ωστόσο, τα προβλήματα δημιουργούνται όταν αυτό ρικνώνεται.

Το ποσοστό των ασθενών που σχηματίζουν τέτοιου είδους ανεξέλεγκτη δημιουργία ρικνωτικής ουλής σε μια περίοδο δέκα ετών ανέρχεται σε 10%. Ωστόσο, ένας μικρότερος αριθμός ασθενών τις αναπτύσσουν νωρίτερα μετά την επέμβαση.

Φυσικά, υπάρχουν ορισμένοι τύποι ενθέματος που έχουν έναν ελαφρώς χαμηλότερο κίνδυνο σκλήρυνσης. Τέτοιοι τύποι ενθέματος μπορεί να είναι τα ενθέματα φυσιολογικού ορού, τα ενθέματα τραχείας επιφανείας ή και πολυουρεθάνης.

Επιπρόσθετα, ο ασθενής μπορεί να επιλέξει κάποια θεραπεία για τη σκλήρυνση. Οι επιλογές του περιλαμβάνουν:

Πρώτη Επιλογή:

 • Την αφαίρεση του ενθέματος.
 • Την αφαίρεση του ουλώδους ιστού (“κάψας”).
 • Την αντικατάσταση του ενθέματος με ένα καινούργιο.
 • Στις περιπτώσεις που είναι εφικτό, προτείνεται η αλλαγή της θέσης του ενθέματος.
 • Όταν τοποθετείται ένα νέο ένθεμα, συνήθως είναι απαραίτητο το μέγεθός του να είναι ελαφρώς μεγαλύτερο σε σχέση με το προηγούμενο.
 • Μετά την απομάκρυνση του ενθέματος, η ασθενής αποκτά μια μεγαλύτερη ουλή.

Δεύτερη Επιλογή:

 • Μια εναλλακτική είναι η αφαίρεση του ενθέματος και, ακολούθως, η ανάπλαση του υπόλοιπου μαστού.
 • Η ανάπλαση πραγματοποιείται με τη διενέργεια της επέμβασης Ανόρθωσης Μαστών (Μαστοπηξία).
 • Πρόκειται για μια εξαιρετική μορφή θεραπείας.
 • Στις περιπτώσεις που η ασθενής έχει αρκετό μαζικό ιστό, μέσω της συγκεκριμένης επέμβασης διαμορφώνεται ένα ικανό σχήμα μαστού.
 • Στις περιπτώσεις που παρουσιάζεται έντονη χαλάρωση του δέρματος, η οποία συνοδεύεται από ρίκνωση της κάψας, είναι απαραίτητος ο συνδυασμός προσθήκης ενός νέου ενθέματος και της επέμβασης ανόρθωσης μαστών.

 

2. Ρήξη Ενθέματος Σιλικόνης

Σε ορισμένες περιπτώσεις, υπάρχει ρήξη του ενθέματος σιλικόνης. Ακόμα και τα καλύτερα ποιοτικώς ενθέματα εγκυμονούν ένα μικρό κίνδυνο ρήξης με την πάροδο του χρόνου. Έτσι, υπάρχουν ασθενείς που ανησυχούν αρκετά για τη συγκεκριμένη παρενέργεια αυξητικής στήθους.

Ωστόσο, σε γενικές γραμμές η αντιμετώπιση μιας τέτοιας κατάστασης δεν θεωρείται ότι επείγει. Αντίθετα, είναι δυνατό η διόρθωση της ρήξης ενθέματος σιλικόνης να πραγματοποιηθεί σε ευρύτερα χρονικά πλαίσια.

 

α) Ενδοκαψική Ρήξη Ενθέματος

Για περισσότερα από σαράντα έτη, βάσει στοιχείων έχει αποδειχθεί ότι τα ενθέματα σιλικόνης είναι πολύ ασφαλή. Στις περιπτώσεις που το συγκεκριμένο είδος ενθέματος οδηγείται σε θραύση, είναι πιθανό η σιλικόνη να παραμείνει εντός της “κάψας”, μια κατάσταση που είναι γνωστή ως ενδοκαψική ρήξη. Όταν συμβαίνει αυτό, η σιλικόνη δεν διαρρέει εντός του μαστού.

Ως αποτέλεσμα, η ρήξη δεν γίνεται εύκολα αντιληπτή, καθώς τα συμπτώματα είναι πολύ αμυδρά και, συγχρόνως, προκαλούνται ελάχιστα προβλήματα βραχυπρόθεσμα.

 

β) Εξωκαψική Ρήξη Ενθέματος

Κι όμως, υπάρχουν περιπτώσεις που είναι πιο σοβαρές. Αυτές είναι όταν η ρήξη προκαλεί διαρροή της σιλικόνης εντός της κάψας και εντός του μαστού, μια κατάσταση γνωστή ως εξωκαψική ρήξη. Σε τέτοιες περιπτώσεις, πάντοτε είναι απαραίτητο να αφαιρείται το ένθεμα, προκειμένου να μην καταστεί προβληματικό.

Οι κίνδυνοι που εγκυμονούν όταν το ένθεμα δεν αφαιρείται, είναι το να προκληθούν:

 • Σχηματισμός σωματιδίων σιλικόνης
 • Εναποθέσεις σιλικόνης στην περιοχή των λεμφαδένων της μασχάλης
 • Πιθανές παραμορφώσεις του μαστού
 • Εμφάνιση λοιμώξεων

 

3. Κακής Ποιότητας Ουλές, Χαλάρωση του Δέρματος ή Πτώση

Αναλόγως το μέγεθος του προβλήματος της χαλάρωσης του δέρματος του μαστού, είναι δυνατό το στήθος να ανορθωθεί ξανά. Φυσικά, σε αυτή την περίπτωση θα δημιουργηθούν νέες τομές. Επιπρόσθετα, υπάρχει η επιλογή ο πλαστικός χειρουργός να προχωρήσει στην αντικατάσταση των ενθεμάτων ταυτόχρονα με την ανόρθωση. Ωστόσο, η συγκεκριμένη θεραπεία εξαρτάται από την ηλικία των ενθεμάτων σιλικόνης.

 

4. Πτυχώσεις στο Δέρμα

Οι παρενέργειες αυξητικής στήθους περιλαμβάνουν και τις πτυχώσεις στο δέρμα. Οι συγκεκριμένες πτυχώσεις προκύπτουν όταν, μετά από την αυξητική μαστού με σιλικόνη, οι φυσικές πτυχώσεις του ενθέματος φαίνονται μέσω του δέρματος.

Το συγκεκριμένο πρόβλημα το αντιμετωπίζουν κυρίως οι ασθενείς που έχουν λεπτό δέρμα μαστού, ή όσες είχαν ενθέματα σιλικόνης κάτω από το μαστό και όχι κάτω από το μυ.

 

Αυξητική Στήθους και Παρενέργειες: Όσα χρειάζεται να γνωρίζει η γυναίκα για το διάστημα μετά την επέμβαση

Τις περισσότερες φορές, είναι απαραίτητο η γυναίκα να παραμείνει στην κλινική για μια νύχτα, καθώς τις πρώτες μετεγχειρητικές ώρες, η παρακολούθηση της πορείας της υγείας της είναι απαραίτητη. Ωστόσο, δεν απαιτείται μεγαλύτερος χρόνος παραμονής.

Γενικά, μετεγχειρητικά ισχύουν τα εξής:

 • Το στήθος θα είναι πιο ευαίσθητο για 2-4 εβδομάδες μετά την επέμβαση.
 • Καλό είναι να αποφεύγεται η σεξουαλική επαφή αυτή την περίοδο.
 • Η γυναίκα μπορεί να επιστρέψει στην εργασία της μετά από λίγες ημέρες.
 • Αν η δουλειά απαιτεί φυσική άσκηση προτείνεται ακόμη μία εβδομάδα ανάρρωσης.
 • Οι ουλές αρχικά είναι λίγο κόκκινες αλλά σταδιακά η όψη τους βελτιώνεται.