Πλαστικός Χειρουργός Dr Κεραστάρης
google-reviews
4,8 / 5

Δευτέρα -Παρασκευή 12:00-20:00

Dr. Δημήτρης Κεραστάρης
Ο προσωπικός σας πλαστικός χειρουργός

ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Dr.ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΕΡΑΣΤΑΡΗΣ

Ανισομαστία

Διορθώστε την ανισομαστία και δώστε στο στήθος σας τέλειο συμμετρικό σχήμα.  Οι περισσότερες γυναίκες έχουν μικροδιαφορές ανάμεσα στο δεξί και το αριστερό τους στήθος. Οι περιπτώσεις με κλινικά έκδηλη ανισομαστία είναι σαφώς λιγότερες αλλά όχι ιδιαίτερα σπάνιες. Ο ρόλος του πλαστικού χειρουργού είναι να αποκαταστήσει κατά το δυνατόν την συμμετρία των δύο μαστών.

Τι είναι η ανισομαστία;

Η ανισομαστία είναι ο όρος που χρησιμοποιούμε για να περιγράψουμε την ασυμμετρία των μαστών. Η ασυμμετρία αυτή μπορεί να αφορά το μέγεθος, το σχήμα, τη θηλή, τη θέση ή το δέρμα κάτω από το στήθος. Υπάρχουν περιπτώσεις που η ασυμμετρία αυτή είναι πολύ μικρή και δεν γίνεται αντιληπτή. Σε ορισμένες γυναίκες όμως η διαφορά μεταξύ των μαστών είναι μεγάλη και επηρεάζει εκτός από την εικόνα και την ψυχολογία τους.

Που οφείλεται;

Η ανισομαστία ενδέχεται να οφείλεται είτε σε συγγενείς είτε σε επίκτητους παράγοντες. Οι επίκτητες ανισομαστίες είναι αποτέλεσμα διαφόρων παραγόντων, για παράδειγμα μπορεί να προκύψουν μετά από μαστεκτομή.

Σπανιότερες καταστάσεις όπως το σύνδρομο Poland διαγιγνώσκονται από τον πλαστικό χειρουργό, καθώς μπορεί να παρουσιάζονται σαν ανισομαστία, αλλά να συνυπάρχει και υποπλασία άνω άκρου, απουσία μέρους του μείζονος θωρακικού μυ κ.α.

Με ποιο τρόπο διορθώνεται;

Το είδος της επέμβασης που θα επιλέξει ο πλαστικός χειρουργός για να διορθώσει την ανισομαστία περιλαμβάνει πρακτικά όλη τη γκάμα των επεμβάσεων του μαστού σε όλους τους πιθανούς συνδυασμούς και εξαρτάται ουσιαστικά από το είδος της ανισομαστίας.

Στην πιο απλή περίπτωση γίνεται αυξητική μόνο στον ένα μαστό ή και στους δύο με διαφορετικού μεγέθους ενθέματα (μικρότερο ένθεμα στον μεγαλύτερο μαστό).

Σε πιο δύσκολες περιπτώσεις απαιτείται διαφορετικού είδους επέμβαση σε κάθε μαστό για να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή συμμετρία.

Πιο αναλυτικά, 

  • Στην περίπτωση ασυμμετρίας με υπερτροφία και των δυο μαστών, ενδείκνυται η μειωτική στήθους.
  • Στην περίπτωση ασυμμετρίας με υποπλασία και των δυο μαστών, ενδείκνυται η αυξητική στήθους.
  • Για υπερτροφία ενός μαστού με φυσιολογικό μέγεθος του άλλου, ενδείκνυται μειωτική του υπερτροφικού μαστού και μαστοπηξία του άλλου.
  • Για υποπλασία του ενός μαστού και πτώση του άλλου, ενδείκνυται αυξητική του ενός και μαστοπηξία του άλλου.

Σε ποια ηλικία είναι καλύτερο να γίνεται η επέμβαση;

Γυναίκες με ανισομαστία πρέπει να χειρουργούνται μετά τα 18 τους χρόνια για να έχει ολοκληρωθεί η ανάπτυξη των μαστών τους.

Άλλος χρονικός περιορισμός δεν υπάρχει.

Πόσο διαρκεί το αποτέλεσμα;

Η συμμετρία που επιτυγχάνεται από την χειρουργική αποκατάσταση της ανισομαστίας διατηρείται για πολλά χρόνια.

Σε περιπτώσεις που στον ένα μαστό υπάρχει ένθεμα και στον άλλο όχι, επειδή είναι διαφορετική η σύστασή τους, συμπεριφέρονται λίγο διαφορετικά στην επίδραση της βαρύτητας.

Συνήθως ο μαστός χωρίς ένθεμα με την πάροδο των ετών γίνεται πιο πτωτικός, οπότε μπορεί να χρειαστεί μία μικρή ανόρθωση μετά από χρόνια.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ