Πλαστικός Χειρουργός Dr Κεραστάρης
google-reviews
4,8 / 5

Δευτέρα -Παρασκευή 12:00-20:00

video σχετικα με την ρινοπλαστική
Ρινοπλαστική

video – ρινοπλαστική

Με τη λειτουργική ρινοπλαστική διορθώνουμε λειτουργικά προβλήματα, όπως ένα λοξό διάφραγμα που εμποδίζει την ομαλή αναπνοή, αλλά επεμβαίνουμε και στο σχήμα ή το μέγεθος της μύτης ώστε να δένει αρμονικά με τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του προσώπου μας.