Πλαστικός Χειρουργός Dr Κεραστάρης
google-reviews
4,8 / 5

Δευτέρα -Παρασκευή 12:00-20:00

Video Thumbnail: Βλεφαροπλαστική (Πλαστική στα μάτια - Πλαστική Βλεφάρων) - Δημήτρης Κεραστάρης Πλαστικός Χειρουργός

Βλεφαροπλαστική – Δημήτρης Κεραστάρης Πλαστικός Χειρουργός στην εκπομπή Med Professionals

Βλεφαροπλαστική – Δημήτρης Κεραστάρης Πλαστικός Χειρουργός στην εκπομπή Med Professionals