Πλαστικός Χειρουργός Dr Κεραστάρης
google-reviews
4,8 / 5

Δευτέρα -Παρασκευή 12:00-20:00

Πλαστική Στήθους Τιμές

Πλαστική Στήθους Τιμές

Πλαστική Στήθους Τιμές, μία από τις πιο συχνές αναζητήσεις του κόσμου που επιθυμεί να πραγματοποιήσει μια επέμβαση πλαστικής στήθους. Οι τιμές μιας πλαστική στήθους διαφοροποιούνται με βάση  το είδος της διαδικασίας, το είδος της επέμβασης (αυξητική, ανόρθωση, συνδυασμός αυξητικής και ανόρθωσης κλπ), το κόστος των υλικών (σε περίπτωση που χρειαστούν), το είδος της εφαρμοζόμενης αναισθησίας ( τοπική ή γενική ανάλογα την τεχνική που θα επιλεχθεί), το κόστος του χειρουργείου, και τέλος, το κόστος της κλινικής.

Μια πλαστική στήθους μπορεί να γίνει είτε κατ΄επιλογή (για αισθητικούς λόγους στοχεύοντας στην γυναικεία αυτοπεποίθηση) είτε κατ’ ανάγκη (για την διόρθωση κάποιας εκ γενετής ατέλειας, καθώς και έπειτα από μαστεκτομή λόγω καρκίνου του στήθους). Σε κάθε περίπτωση, η πλαστική στήθους θα πρέπει να γίνει σε αποστειρωμένο περιβάλλον χειρουργείου με αυστηρή τήρηση όλων των κανόνων υγιεινής

 

Πλαστική Στήθους Τιμές: Ποιοι παράγοντες συμβάλλουν στο κόστος της επέμβασης

Πιο αναλυτικά για την πλαστική στήθους και ειδικότερα για την αυξητική στήθους (η πιο διαδεδομένη επέμβαση), οι τελικές τιμές θα διαμορφωθούν με βάση:

  • Την μέθοδο που θα χρησιμοποιηθεί (αυξητική με ραδιοσυχνότητες, αυξητική με εμφύτευση λίπους, κλασσική αυξητική στήθους με ενθέματα), κ.α.
  • Το κόστος των υλικών που ενδέχεται να χρησιμοποιούν, στη συγκεκριμένη περίπτωση των ενθεμάτων σιλικόνης (είδος και μέγεθος)
  • Το κόστος της κλινικής (κάθε κλινική έχει διαφορετικό κοστολόγιο-τιμολόγιο, ανάλογα τη θέση νοσηλείας που επιθυμείτε, το ασφαλιστικό ταμείο σας, πιθανή ιδιωτική ασφάλεια, τρόπος πληρωμής κλπ),
  • Τη διάρκεια της νοσηλείας
  • Την επιλογή χειρουργικής τεχνικής (πάνω από τον μείζονα θωρακικό μυ, κάτω από τη περιτονία του θωρακικού μυός ή αλλιώς Subfascial, dual plane),
  • το είδος της αναισθησίας (νάρκωσης),
  • Τον συνδυασμό της επέμβασης με άλλες επεμβάσεις πχ αυξητική και ανόρθωση, καθώς και με επεμβάσεις σε  διαφορετικά σημεία του σώματος όπως πχ κοιλιοπλαστική. 

 

Πλαστική Στήθους Τιμές
Πλαστική Στήθους Τιμές: Τα ανατομικά ή σταγονοειδή ενθέματα είναι πιο ακριβά σε σχέση με τα στρογγυλά. Ακόμα και ιδίου σχήματος ενθέματα, ενδέχεται να έχουν διαφορές μεταξύ τους ως προς την ποιότητα

 

Τιμές – κόστος Πλαστικής στήθους με βάση την αγορά

Σκοπός του Πλαστικού Χειρουργού είναι να προσφέρει ένα άριστο κοσμητικό αποτέλεσμα προσαρμοσμένο στις ανάγκες του ασθενούς με τον πιο ασφαλή τρόπο. Επιπλέον, οφείλει να προτείνει την καταλληλότερη κατά περίπτωση τεχνική για τον ασθενή και να σχεδιάσει την πορεία της επέμβασης της πλαστικής στήθους λεπτομερώς, προσαρμόζοντας την επεμβατική διαδικασία στις ανάγκες της ασθενούς.

Κάθε πλαστικός χειρουργός εκτιμά τις ιατρικές υπηρεσίες που προσφέρει, με βάση τα ιδιαίτερα, προσωπικά του κριτήρια, χωρίς να αποκλίνει πολύ από τις μέσες τιμές της αγοράς. Η τιμή που δίνει για μία επέμβαση πλαστικής χειρουργικής στήθους  – ή οποιασδήποτε άλλης επέμβασης – αφορά όχι μόνο στην δικιά του αμοιβή, αλλά σε ένα σύνολο χρεώσεων, οι οποίες συνήθως αποτελούν και την ολοκλήρωση όλων των βασικών οικονομικών υποχρεώσεων του ενδιαφερομένου μέχρι να ολοκληρωθεί το κύριο κομμάτι της επέμβασης.

Πραγματοποιώντας την έρευνα σας θα διαπιστώσετε ότι η απόκλιση στο κόστος μεταξύ των ιατρών κυμαίνεται στο 10% με 15%, ενώ αυτό που διαφέρει αρκετά είναι το κόστος της κλινικής.  Ενδεχομένως να εντοπίσετε υπερβολικά χαμηλές χρεώσεις, οι οποίες μπορεί να κρύβουν παγίδες και στην ουσία το τελικό κόστος να είναι πολύ υψηλότερο απ’ ότι υπολογίσατε. Αντίστοιχα, υπερβολικά υψηλές χρεώσεις από αυτές της αγοράς, ενδεχομένως να κρύβουν επίσης παγίδες όπως πχ η διαφημιστική προβολή του ιατρού. 

Σε κάθε περίπτωση, ο πλαστικός χειρουργός οφείλει να ενημερώσει αναλυτικά την ενδιαφερόμενη για όλες τις απαραίτητες λεπτομέρειες (τεχνική, πλάνο επέμβασης, χρήση υλικών, επιλογή κλινικής), καθώς και να διευκρινίσει εκ των προτέρων ότι η τιμή περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία για την πλαστική στήθους χωρίς κρυφές χρεώσεις,  πριν εκείνη αποφασίσει να προχωρήσει σε μια πλαστική στήθους.  

 

πλαστικη στηθους τιμη 2022

 

Τι περιλαμβάνει η Πλαστική Στήθους; 

 Η πλαστική στήθους αποτελεί μια μια από τις πιο διαδεδομένες αισθητικές επεμβάσεις, καθώς προσφέρει την ευκαιρία σε κάθε γυναίκα να αποκτήσει το μέγεθος και το σχήμα μαστών που επιθυμεί. Ο σκοπός της Πλαστικής Στήθους είναι να διορθωθούν τυχόν προβλήματα στο σχήμα και στον όγκο των μαστών. Πρόκειται για μία πολύ ασφαλή μέθοδο, η οποία ενδείκνυται είτε για αισθητικούς λόγους, είτε σε ιατρικά περιστατικά. Η πλαστική στήθους περιλαμβάνει:

 

Αυξητική Στήθους

Στην αυξητική στήθους ο πλαστικός χειρουργός διορθώνει το μέγεθος ή το σχήμα του στήθους επεμβαίνοντας σε  περιπτώσεις μικρομαστίας ή έπειτα από μαστεκτομή.

 

Ανόρθωση Στήθους

Στην ανόρθωση στήθους ο πλαστικός χειρουργός διορθώνει το σχήμα του στήθος, το οποίο είτε με την πάροδο του χρόνου, είτε λόγω εγκυμοσύνης ή αυξομείωσης του βάρους παρουσιάζει χαλάρωση και πτώση. 

 

Σμίκρυνση στήθους

Στη σμίκρυνση ή μείωση στήθους ο πλαστικός χειρουργός διορθώνει ένα πολύ μεγάλο και “πεσμένο” στήθος, το οποίο ενδέχεται να προκαλεί ενοχλήσεις στον αυχένα, στους ώμους και στη πλάτη λόγω του βάρους του.

 

Συνδυαστικές μέθοδοι

Πολλές φορές ενδέχεται να πραγματοποιηθούν δυο επεμβάσεις μαζί όπως αυξητική στήθους και ανόρθωση. Η αύξηση & ανόρθωση στήθους αποτελεί ίσως την πιο απαιτητική αισθητική επέμβαση στο στήθος, καθώς συνδυάζει δυο επεμβάσεις με αντίθετο στόχο: Η αυξητική στοχεύει στην αύξηση του  όγκου του μαστού, ενώ η ανόρθωση στην μείωση της επιφάνειας του στήθους με αφαίρεση δέρματος και ανόρθωση μαζικού αδένα. Η εμπειρία όμως του Πλαστικού Χειρουργού Δημήτρη Κεραστάρη σε συνδυασμό με τον προσεκτικό σχεδιασμό αποφέρει τα βέλτιστα αποτελέσματα. 

 

Πλαστική Στήθους Τιμές και επιλογή πλαστικού χειρουργού 

Η πολυετής εμπειρία του πλαστικού χειρουργού Δημήτρη Κεραστάρη στη πλαστική στήθους συμβάλλει στη δημιουργία ενός άρτιου αποτελέσματος και δημιουργεί συνθήκες απόλυτης ασφάλειας για τον ασθενή. Μάλιστα, είναι από τους πρώτους πλαστικούς χειρουργούς στην Ελλάδα που χρησιμοποίησαν τη subfascial τεχνική στην αυξητική στήθους. 

Ένας βασικός παράγοντας στο να διεξαχθεί μια επιτυχημένη πλαστική στήθους είναι, φυσικά, η ασφάλεια του ασθενούς. Με γνώμονα αυτό, κάθε επέμβαση πραγματοποιείται στο Νοσοκομείο Metropolitan, όπου ο Πλαστικός Χειρουργός Δημήτρης Κεραστάρης είναι Αναπληρωτής Διευθυντής και όπου υπάρχουν οι ανάλογες υποδομές. Η χειρουργική ομάδα αποτελείται από τον πλαστικό χειρουργό, τον αναισθησιολόγο, τον βοηθό χειρουργείου, την εργαλειοδοσία, το νοσηλευτικό προσωπικό και του τραυματιοφορείς. Η σωστή συνεργασία και ο απόλυτος συντονισμός, σε συνδυασμό με τον σωστό εξοπλισμό, οδηγεί στη χειρουργική τελειότητα.

Διατηρώντας πάντα τα υψηλά μας standards στις εξειδικευμένες μεθόδους, τα υλικά, και τα μηχανήματα, στο μόνο που κάνουμε έκπτωση είναι οι τιμές. Έτσι μπορεί ο καθένας με πλήρη ασφάλεια, χωρίς κρυφές χρεώσεις και χωρίς καμία “έκπτωση” στην παρεχόμενη ιατρική υπηρεσία, να πραγματοποιήσει τη θεραπεία που ενδείκνυται στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς της πλαστικής χειρουργικής.  Σκοπός μας είναι η δημιουργία ενός άνετου και φιλικού περιβάλλοντος για τον ασθενή, ώστε να χτίσουμε μια σχέση εμπιστοσύνης. Αυτό είναι πολύ σημαντικό τόσο για εμάς όσο και για την ομαλή εξέλιξη της επεμβατικής διαδικασίας. Η ιατρική για εμάς αποτελεί λειτούργημα, καθώς βλέπουμε τον ασθενή πρώτα απ’ όλα ως άνθρωπο.

Επικοινωνήστε μαζί μας στο 216 900 8080. 

 

πλαστική στήθους τιμές
πλαστικη στηθους τιμη 2022 . Έπειτα από 20ετή πορεία στον χώρο της αισθητικής και επανορθωτικής πλαστικής χειρουργικής ο ιατρός, καθώς και το εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό του Kallisti Medical, μπορούν να αφουγκραστούν και να μετατρέψουν την επίσκεψη σας σε μία κατεξοχήν ευχάριστη εμπειρία.