Πλαστικός Χειρουργός Dr Κεραστάρης
google-reviews
4,8 / 5

Δευτέρα -Παρασκευή 12:00-20:00

Κοιλιοπλαστική

Είναι Επικίνδυνη η Κοιλιοπλαστική; Ποιοι 6 Κανόνες Πρέπει να Τηρούνται;

Μια συχνή απορία πολλών ασθενών είναι το κατά πόσο είναι επικίνδυνη η κοιλιοπλαστική, καθώς συχνά οι ασθενείς αναρωτιούνται για το ποιοι είναι οι κανόνες που πρέπει να τηρούνται.

Αρχικά, κοιλιοπλαστική είναι η αισθητική επέμβαση κατά την οποία αφαιρείται περίσσεια δέρματος από την περιοχή της κοιλιάς. Πιο συγκεκριμένα, μέσω της κοιλιοπλαστικής μειώνεται το μέγεθος της κοιλιάς, ο ασθενής αποκτά μια επίπεδη κοιλιά και, συγχρόνως, βελτιώνεται η συνολική εικόνα του σώματος.

Φυσικά, είναι απαραίτητο ο ασθενής να γνωρίζει ότι οι στόχοι που θέτουμε στην επέμβαση της πλαστικής της κοιλιάς είναι πάντα ρεαλιστικοί και πραγματοποιήσιμοι.

 

Πόσο επικίνδυνη είναι η Κοιλιοπλαστική και πόσο ασφαλής είναι;

Γενικά, η κοιλιοπλαστική είναι ελάχιστα επικίνδυνη και, στις περισσότερες περιπτώσεις, είναι απόλυτα ασφαλής. Ωστόσο, οι ασθενείς πρέπει να θυμούνται ότι αποτελεί μια ιατρική πράξη και το κατά πόσο είναι επικίνδυνη η κοιλιοπλαστική εξαρτάται από μια σειρά από παράγοντες.

Αρχικά, είναι ωφέλιμο να γίνει ξεκάθαρο το ότι η κοιλιοπλαστική, όπως άλλωστε και όλες οι αισθητικές επεμβάσεις, απαιτεί τη διαχείριση και τον λεπτό και ακριβή χειρισμό πολλών ενεργειών. Αρκετοί ασθενείς πιστεύουν, λανθασμένα, ότι η κοιλιοπλαστική είναι μια πολύ απλή και εύκολη επέμβαση.

Κι όμως, η κοιλιοπλαστική ενδέχεται να γίνει επικίνδυνη στις περιπτώσεις που δεν τηρούνται ορισμένοι βασικοί κανόνες.

Φυσικά, ο βασικότερος παράγοντας για επιτυχημένη πλαστική στην κοιλιά είναι η επιλογή του κατάλληλου πλαστικού χειρουργού. Έτσι, ο ασθενής οφείλει να ερευνήσει προσεκτικά προτού επιλέξει τον πλαστικό χειρουργό που θα εμπιστευτεί.

Όπως επισημαίνει ο πλαστικός χειρουργός Dr. Δημήτρης Κεραστάρης, η επιλογή του κατάλληλου πλαστικού χειρουργού για την επέμβαση της κοιλιοπλαστικής οφείλει να βασίζεται στα εξής:

 • Την πολυετή εμπειρία του πλαστικού χειρουργού.
 • Την εξειδίκευση του.
 • Την κατάρτισή του.
 • Την ικανότητά του να διαχειριστεί τυχόν απρόβλεπτες καταστάσεις κάτω από πίεση.
 • Την ικανότητά του να επιλέξει τα κατάλληλα υλικά για την επέμβαση.
 • Το εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό που χρειάζεται μαζί του προκειμένου να εξελιχθεί ομαλά η κοιλιοπλαστική.

 

Έτσι, γίνεται αντιληπτό ότι χρειάζεται μεγάλη προσοχή στην επιλογή του πλαστικού χειρουργού από τον ασθενή. Οι αισθητικές θεραπείες γίνονται εύκολες, απλές και ασφαλείς όταν ο πλαστικός χειρουργός ξέρει να τις κάνει.

Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά τα υλικά που επιλέγει και χρησιμοποιεί ο πλαστικός χειρουργός στην κοιλιοπλαστική, χρειάζεται να γίνει κατανοητό ότι υπάρχουν υλικά που είναι πιστοποιημένα και ελεγμένα για χρήση και άλλα που δεν είναι. Φυσικά, τα πιστοποιημένα υλικά είναι και ακριβότερα.

Έτσι, ο ασθενής έχει το δικαίωμα να ζητήσει να δει τα υλικά που χρησιμοποιεί ο πλαστικός χειρουργός όταν κάνει πλαστική στην κοιλιά. Αντίστοιχα, είναι και υποχρέωση του πλαστικού χειρουργού να τα δείξει.

Εξίσου πολύ σημαντική είναι και η ενημέρωση που χρειάζεται να κάνει ο πλαστικός χειρουργός σχετικά με την επέμβαση, τις ενδείξεις, τις αντενδείξεις, καθώς και τις πιθανές παρενέργειες. Η συγκεκριμένη ενημέρωση χρειάζεται να γίνεται από τον πλαστικό χειρουργό, προκειμένου ο ασθενής να μην αναζητά απαντήσεις στον περίγυρό του ή και στο διαδίκτυο.

 

Κοιλιοπλαστική

 

Πόσο επικίνδυνη είναι η Κοιλιοπλαστική και ποιοι κανόνες πρέπει να τηρούνται;

Στην πραγματικότητα, γενικότερα οι αισθητικές επεμβάσεις και συγκεκριμένα η κοιλιοπλαστική, είναι εξαιρετικά ασφαλείς επεμβάσεις. Άλλωστε, τα ποσοστά επιπλοκών που παρουσιάζονται είναι πολύ χαμηλά.

Φυσικά, αυτό δεν είναι δεδομένο. Το κατά πόσο είναι επικίνδυνη η κοιλιοπλαστική εξαρτάται σε πολύ σημαντικό βαθμό από το κατά πόσο ακολουθούνται ορισμένοι κανόνες, οι οποίοι έχουν θεσπιστεί σε παγκόσμιο επίπεδο, πάντοτε με γνώμονα την ασφάλεια των ασθενών.

Πιο συγκεκριμένα:

 1. Προεγχειρητικός Έλεγχος: Όπως και σε όλες τις επεμβάσεις, έτσι και εδώ, το κατά πόσο είναι ασφαλής η κοιλιοπλαστική εξαρτάται σε έναν βαθμό και από τον προεγχειρητικό έλεγχο που γίνεται. Έτσι, είναι απαραίτητο να πραγματοποιείται ολοκληρωμένος προεγχειρητικός έλεγχος των ασθενών, τόσο σε κλινικό όσο και σε εργαστηριακό επίπεδο. Ο προεγχειρητικός έλεγχος γίνεται πάντοτε ανάλογα με την επέμβαση στην οποία θα υποβληθούν οι ασθενείς. Μέσω αυτού, διαπιστώνεται το εάν ο ασθενής αντιμετωπίζει τυχόν προβλήματα υγείας.
 2. Οργανωμένο Χειρουργείο: Ο δεύτερος κανόνας είναι ότι η κοιλιοπλαστική, προκειμένου να μην γίνει επικίνδυνη, είναι απαραίτητο να πραγματοποιηθεί σε χώρο οργανωμένου χειρουργείου. Αυτός μπορεί να βρίσκεται είτε σε νοσοκομείο, είτε σε ιδιωτική κλινική, είτε σε μονάδα ημερήσιας νοσηλείας. Αυτές είναι και οι μοναδικές δομές με ανάλογη άδεια στην Ελλάδα.
 3. Κατάλληλη Αναισθησία: Ένας από τους κανόνες στην κοιλιοπλαστική είναι το να χρησιμοποιείται και η κατάλληλη αναισθησία στον ασθενή. Αυτή η αναισθησία χορηγείται από καταρτισμένο αναισθησιολόγο με πλήρη έλεγχο των ζωτικών λειτουργιών των ασθενών κατά τη διάρκεια της επέμβασης.
 4. Έμπειρος και Κατάλληλα Εκπαιδευμένος Πλαστικός Χειρουργός: Ίσως ένας από τους σημαντικότερους κανόνες προκειμένου να μην γίνει επικίνδυνη η κοιλιοπλαστική είναι το να πραγματοποιηθεί η επέμβαση από έναν έμπειρο και κατάλληλα εκπαιδευμένο πλαστικό χειρουργό. Άλλωστε, ο κατάλληλα καταρτισμένος πλαστικός χειρουργός μπορεί σε μεγάλο βαθμό να εξασφαλίσει και την ομαλή έκβαση και, φυσικά, την επιτυχία της επέμβασης.
 5. Λιγότερες Διαδοχικές Επεμβάσεις: Επίσης, είναι πολύ βασικό το να αποφεύγεται να πραγματοποιούνται διαδοχικά, στο ίδιο χειρουργείο, πολλές επεμβάσεις. Ο λόγος είναι ότι, αν συμβεί αυτό, αυξάνεται η βαρύτητα των επεμβάσεων. Συγχρόνως, αυξάνεται και η πιθανότητα επιπλοκών, καθώς επίσης δυσκολεύει σημαντικά και η μετεγχειρητική περίοδος των ασθενών.
 6. Επαρκής Μετεγχειρητική Παρακολούθηση: Τέλος, ένας πολύ σημαντικός κανόνας που μειώνει το πόσο επικίνδυνη είναι η κοιλιοπλαστική, είναι να υπάρχει επαρκής μετεγχειρητική παρακολούθηση του ασθενή από τον πλαστικό χειρουργό. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται έγκαιρη διαπίστωση και αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων που ενδέχεται να εμφανιστούν μετά την κοιλιοπλαστική.

 

Γενικά, όταν ακολουθούνται οι συγκεκριμένοι κανόνες στην κοιλιοπλαστική, η συγκεκριμένη αισθητική επέμβαση καθίσταται, σε μεγάλο ποσοστό, μια απολύτως ασφαλής διαδικασία. Ο ασθενής αποκτά μια συνολικά ευχάριστη εμπειρία και, συνήθως, το τελικό αποτέλεσμα είναι αίσιο και αισθητικά άρτιο.

Έτσι, γίνεται αντιληπτό ότι , προκειμένου ο ασθενής να παραμείνει ευχαριστημένος και ικανοποιημένος με το τελικό αποτέλεσμα, είναι σημαντικό να είναι πλήρως ενημερωμένος από τον πλαστικό χειρουργό που έχει επιλέξει για τη διαδικασία και το πιθανό αποτέλεσμα, πάντα σε σχέση με την κατάσταση του πριν την κοιλιοπλαστική.

Φυσικά, είναι κατανοητό ότι η πλειοψηφία των ασθενών δημιουργούν μια πολύ συγκεκριμένη εικόνα και επιθυμία για το τελικό αποτέλεσμα μετά την κοιλιοπλαστική. Ωστόσο, μέσα από τη συζήτηση με τον πλαστικό χειρουργό, συνήθως αποκτούν μια πιο ρεαλιστική εικόνα για το τι είναι εφικτό και τι όχι. Έτσι, δεν υπάρχουν υπερβολικές υποσχέσεις από τον πλαστικό χειρουργό και ο ασθενής δεν αποκτά εξωπραγματικές προσδοκίες, εξαιτίας των οποίων ενδέχεται αργότερα να απογοητευτεί.